Alle berichten

Dienstsamenwerking

18 december, 2021
Via deze weg willen we u graag mededelen dat wij vanaf 3 januari 2022 een dienstsamenwerking aangaan met onze rundveecollega’s van dierenartsenpraktijk Schagen en voor de gezelschapsdieren gaat dierenartsenpraktijk Warmenhuizen meedraaien.
Dit betekent voor landbouwhuisdieren dat u in de avond- en weekenddienst een ander gezicht kunt verwachten. Voor gezelschapsdieren kunt u worden doorgeschakeld met dierenartsenpraktijk Warmenhuizen.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in 2022!

Vriendelijke groeten,
Namens van duin tot dijk dierenartsen