Hond

vaccinaties & titeren

 Vaccinatie

Vaccinatie is bedoeld om weerstand op te bouwen zonder echt ziek te worden. Om deze weerstand te behouden moeten inentingen worden herhaald: sommige injecties jaarlijks, anderen eens per 3 jaar.
Een alternatief voor het standaard vaccinatieschema is titeren. Meer informatie hierover staat onder het kopje “titeren” op deze website. Bij van duin tot dijk dierenartsen vaccineren wij volgens het onderstaande overzicht.

 

6 weken enting

Op de leeftijd van 6 weken worden pups ingeent tegen Hondenziekte en Parvo.

Pups worden in de eerste weken van hun leven beschermd door afweerstoffen die in de moedermelk zaten. Tussen de leeftijd van 5 en 15 weken  verdwijnt deze moeder-weerstand (maternale-immuniteit). Pups zijn op deze leeftijd erg gevoelig voor het oplopen van infecties.

9 weken enting

Op de leeftijd van 8/9 weken worden pups ingeent tegen Parvo en de ziekte van Weil (Leptospirose)

12 weken enting

Op de leeftijd van 12 weken worden pups ingeent tegen Hondenziekte, HCC (hepatitis) Parvo en de ziekte van Weil.

6 maanden enting

Op de leeftijd van 6 maanden worden de honden gevaccineerd tegen Hondenziekte, HCC, Parvo en de ziekte van Weil.
Door het herhalen van de enting op deze leeftijd is het vrijwel zeker dat alle pups nu goede bescherming (voldoende afweerstoffen) opbouwen voor een langere periode.

Rabies (Hondsdolheid)

Deze enting is verplicht als u uw hond mee wil nemen naar het buitenland. Vanaf de leeftijd van 3 maanden kan er geent worden tegen Rabies. Drie weken daarna mag u uw pup meenemen vanuit Nederland naar het buitenland.

Kennelhoest

Deze enting wordt gegeven door middel van een druppel in de neus. Als uw hond in een pension gaat, of u gaat met uw pup op cursus dan is deze enting vaak verplicht.

Inentingen volwassen hond

Herhaling van vaccinaties is nodig om uw hond blijvend te beschermen tegen deze infectieuze ziekten.
De enting tegen de ziekte van Weil dient jaarlijks herhaald te worden.
Entingen tegen Hondenziekte, Parvo en HCC dienen elke 3 jaar herhaald te worden, voor deze ziekten  kunt  u ook  laten titeren of er nog voldoende afweerstoffen in het bloed aanwezig zijn , dan is enten dat jaar nog niet nodig.

 

Titeren

Tegenwoordig is er steeds meer belangstelling voor titerbepaling bij de hond. Hierbij wordt er in het bloed naar het afweerniveau gekeken voor de ziekten waartegen de hond gevaccineerd wordt.

Vaak wordt gezegd dat titerbepaling het enten geheel kan vervangen, maar dit is zeker niet zo. Wel kan er onderzocht worden hoe de immuniteit van de hond is en of er tegen die ziekte gevaccineerd moet worden. 

Wat is titeren?

Het bepalen van de hoeveelheid afweerstoffen ( de titer) in het bloed
Door het afnemen van een druppeltje bloed van de hond kan middels de VacciCheck  of de Rapid titer test worden bepaald of er nog voldoende antilichamen(antistoffen) in het bloed aanwezig zijn.

Hierdoor kun je dus zien of er wel of niet gevaccineerd moet worden.

Titerbepaling is mogelijk voor de volgende ziektes: 

+ Parvo (Canine Parvo-2 Virus of CPV-2),
+ Hondenziekte (Canine Distemper Virus of CDV)
+ Infectieuze Hepatitis (Canine Adeno-2 Virus of CAV-2; ook tegen CAV-1)

Waarom wordt er niet op Ziekte van Weil  (leptospiroseen Hondenhoest (kennelhoest ) getiterd?

Omdat dit bacteriële infecties zijn, waarvoor geen titerbepaling mogelijk is. Bovendien  geven deze vaccinaties maar voor een korte tijd  bescherming ( antistoffen ) waardoor het ook geen zin heeft.

Hoe gaat het in z’n werk en hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

Bij volwassen honden die al meerdere malen geënt zijn  maken we  gebruik van de rapid titertest, daarvoor nemen we wat bloed af en kunnen we de test direct inzetten en na 10 minuten aflezen. Dit kan op elk gewenst moment gedaan worden en u kunt op de uitslag wachten.

Bij puppies die nog niet zijn ingeënt geven we de voorkeur aan de vaccicheck,
Ook hier  wordt een druppeltje bloed afgenomen bij de pup. De test zelf duurt een half uur, daarom willen  we meerdere tests combineren  en titeren we 1x per maand en wel de 1e volle week van de maand.
We nemen op maandag, dinsdag en woensdag bloed af en dat wordt dan woensdagmiddag ingezet. Zodra de uitslagen bekend zijn wordt de eigenaar gebeld over de uitslag en worden de paspoorten ingevuld en afgetekend.
Indien nodig worden de honden uiteraard ingeënt.

 Is een titerbepaling officieel erkend?

De Raad van Beheer heeft de titerbepaling erkend.
Ook pensions mogen honden en katten toelaten die getiterd zijn.

 

Wanneer beginnen met titeren?

Volwassen honden

Vanaf 1 jaar en ouder kun je de hond eerst laten titeren om te kijken of de hond wel gevaccineerd moet worden. Zolang de hond over antilichamen beschikt is de vaccinatie niet nodig. 

Pups: 6-7 weken

Op deze leeftijd kan de eerste titerbepaling al gedaan worden. Aan de hand van de uitslag wordt er bepaald wat de volgende stap wordt.

Stel dat de pups nu al niet meer over de afweerstoffen via de moedermelk beschikken dan kunnen ze nu dus de puppy-cocktail krijgen.
Dan is het advies om een maand later nogmaals te titeren om te kijken of de vaccinatie goed is aangeslagen zodat de pup goed beschermd is en dan zijn verdere pupvaccinaties dus niet meer nodig.
Zijn de pups nog wel voorzien van de maternale antilichamen dan wordt aan de hand van de uitslag bepaald wanneer er de volgende keer getiterd of gevaccineerd kan worden

9 weken

Wanneer de pup in het nest al de 6 weken vaccinatie (Hondenziekte en Parvo) heeft gehad is het evengoed mogelijk om alsnog te gaan titeren. Je komt er in ieder geval achter of de pup wel of niet beschermd is.

Vanaf 12 weken

De pup heeft alle 3 de puppy vaccinaties gehad maar is de pup dan wel beschermd? Dat blijkt dus niet altijd het geval te zijn.
Het heeft dus zeker nut om, ook wanneer de pup de 3 puppy-entingen heeft gehad, een maand na de laatste vaccinatie te titeren om zeker te weten of de pup ook echt beschermd is.

Vervolgens is er nog een keer een controle titerbepaling  na een jaar en wanneer de uitslag dat toelaat kan er voor een langere termijn worden afgetekend.

 

DIT GELDT DUS NIET VOOR

ZIEKTE VAN WEIL

Hiervoor moet de pup op 9 en 12 weken geënt worden en daarna jaarlijks

KENNELHOEST/ BESMETTELIJKE HONDENHOEST

hiervoor kan vanaf 9 weken geënt worden en daarna ook jaarlijks herhalen